Loading

Όροι Χρήσης «AI Love you»

Γενικά

Η εταιρεία «MONDELEZ Europe Services GmbH-Υποκατάστημα Ελλάδας,» η οποία παρέχει υπηρεσίες προώθησης (marketing) των προϊόντων «Lacta» (εφεξής καλούμενη «Εταιρεία»), έχει δημιουργήσει την εφαρμογή “AI Love you” (στο εξής «η Εφαρμογή»), με την οποία επιτρέπει σε καταναλωτές ν’ ανταλλάσσουν μέσω μίας σοκολάτας γραπτά ή/και ηχητικά μηνύματα. Η Εφαρμογή για την σύνταξη μηνύματος είναι συμβατή τόσο από κινητά (IOS, Android) όσο και από υπολογιστή, ενώ η ανάγνωση του μηνύματος γίνεται μόνο μέσω κινητού με χρήση οποιασδήποτε από τις συσκευασίες Lacta που αναγράφονται στο Παράρτημα Ι.

Η χρήση της Eφαρμογής προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των εταιρειών. Αν ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της Εφαρμογής, οφείλει να μην προχωρήσει στην χρήση της εφαρμογής.

Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους Χρήσης, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Οι χρήστες οφείλουν να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές των παρόντων όρων και, εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας, τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παροχή της Εφαρμογής αυτής ανά πάσα στιγμή και χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των χρηστών.

Λίγα Λόγια για την Εφαρμογή:

Η Εφαρμογή είναι συμβατή τόσο από mobile συσκευές, όσο και από υπολογιστή και το μόνο που προϋποθέτει, είναι α) σύνδεση στο Internet και πρόσβαση στην εφαρμογή με τεχνικά μέσα του χρήστη β) πρόσβαση σε μία σοκολάτα Lacta ή έστω στο εικαστικό αυτών που περιγράφονται και στο Παράρτημα Ι.

Πρόκειται για μια εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων σε web περιβάλλον. Η σύνταξη των μηνυμάτων γίνεται βάσει της χρήσης του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης Chat GPT-3 και https://openai.com

Συγκεκριμένα:

Οι χρήστες που θα επισκέπτονται το site της Εφαρμογής https://www.ailoveyou.gr θα καλούνται να στείλουν ένα γράμμα αγάπης σε κάποιο δικό τους πρόσωπο.

Οι χρήστες θα δηλώνουν σε ποιον και για ποιον λόγο θέλουν να εκφράσουν την αγάπη τους. Για τη διευκόλυνση της σύνταξης του μηνύματος, ο χρήστης θα πρέπει να δηλώνει την ηλικιακή του ομάδα και το φύλο (εφόσον επιθυμεί).

Το εργαλείο θα δημιουργεί αυτόματα ένα μήνυμα, το οποίο ο χρήστης θα μπορεί,

 • Να το επεξεργαστεί προσθέτοντας ή αλλάζοντας διάφορα σημεία κατά βούληση

 • Να ζητήσει να συνταχθεί νέο μήνυμα

 • Να αλλάξει το ύφος επιλέγοντας περισσότερο ή λιγότερο συναίσθημα.

 • Να το εκφωνήσει ώστε το μήνυμα που θα στείλει να συνοδεύεται και από τον αντίστοιχο ήχο

Με την ολοκλήρωση της σύνταξης ή/και ηχογράφησης, το σύστημα δημιουργεί ένα μοναδικό URL, το οποίο ο χρήστης μπορεί να το μοιραστεί μέσω e-mail ή SMS .

Ο χρήστης μπορεί να μοιραστεί το μήνυμα με e-mail ή να το αποθηκεύσει ως εικόνα και να το μοιραστεί με τον παραλήπτη του μηνύματος με όποιον άλλο τρόπο επιθυμεί.

Ο αποδέκτης του μηνύματος για να διαβάσει το μήνυμά του, θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε μία σοκολάτα Lacta (ή στο εικαστικό της) από αυτές που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι και ένα κινητό τηλέφωνο. Προσωπικά δεδομένα του παραλήπτη του μηνύματος δεν κοινοποιούνται στην Εταιρεία.

Το μήνυμα μπορεί να το δει όσες φορές επιθυμεί.

Επιτρεπόμενη Χρήση

Χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή ο χρήστης αποδέχεται τους Όρους Χρήσης και αναλαμβάνει να αποζημιώνει την Εταιρεία έναντι αξιώσεων τρίτων, που θα προέλθουν από παραβίαση των Όρων Χρήσης. Γενικά, χρησιμοποιεί αυτή την εφαρμογή με υπευθυνότητα και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Η χρήση της Εφαρμογής επιτρέπεται μόνο για νόμιμους σκοπούς και σε καμία περίπτωση για την πρόκληση βλάβης σε άλλα πρόσωπα. Συγκεκριμένα, απαγορεύονται:

 • Η χρήση αυτής της Εφαρμογής κατά παράβαση νόμων και κανονισμών που διέπουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, της νομοθεσίας περί αθέμιτου ανταγωνισμού γενικά και παραπλανητικής διαφήμισης ειδικότερα, περί προστασίας καταναλωτών, περί άμεσης διαφήμισης γενικότερα και αποστολής ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spamming) ειδικότερα καθώς και της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 • Η χρήση της Εφαρμογής με τρόπο που να προσβάλλει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σήματα προϊόντων ή υπηρεσιών, εμπορικές επωνυμίες, εμπορικά απόρρητα ή άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή την προσωπικότητα τρίτων, δικαίωμα επί της προσωπικότητας

 • Η ανάρτηση ή η μεταβίβαση/αποστολή παράνομων, απειλητικών, δυσφημιστικών, προσβλητικών, άσεμνων, προκλητικών, πορνογραφικών ή εμπαθών κατά οιουδήποτε μηνυμάτων, ή οποιουδήποτε άλλου υλικού μπορεί να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συμπεριφορές που συνιστούν ποινικό αδίκημα, ή μπορούν να προκαλέσουν την έγερση άλλων αξιώσεων ή να παραβιάζουν το νόμο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 • Η εταιρία έχει κάθε δικαίωμα να μπλοκάρει IP σε περίπτωση που θεωρηθεί κακόβουλη χρήση της εφραμογής

 • Η εταιρία έχει το δικαίωμα να καταργήσει URL με υβριστικό ή προσβλητικό μήνυμα εφόσον ζητηθεί από κάποιον χρήστη.

 • Η εταιρία για την εύρυθμη λειτουργία της εφαρμογής αποθηκεύει IP χρήστη που συντάσσει το μήνυμα, ηλικιακή ομάδα, URL, μήνυμα και ηχητικό αρχείο αν είναι διαθέσιμο.

Εμπορικά Σήματα/Πνευματική Ιδιοκτησία/Διανοητική Ιδιοκτησία

Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, οι χαρακτήρες και τα σήματα υπηρεσιών (συλλογικά "Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας") που εμφανίζονται σε αυτή την Εφαρμογή ανήκουν στην Εταιρεία ή χρησιμοποιούνται από αυτή κατόπιν άδειας. Απαγορεύεται η μη εγκεκριμένη πώληση, αναπαραγωγή, επανέκδοση, ανάρτηση (uploading), λήψη δεδομένων (downloading), διανομή, ανάρτηση, παρουσίαση, μεταβίβαση, δημιουργία παραγώγων έργων αυτής της Εφαρμογής ή των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων της αντίστροφης μηχανικής (reverse engineering) ή της απόπειρας αποκάλυψης του πηγαίου κώδικα της Εφαρμογής. Επιτρέπεται στον χρήστη να κάνει χρήση της Εφαρμογής μόνο για τη συγκεκριμένη, καθορισμένη χρήση, υπό την προϋπόθεση αφενός ότι θα διατηρήσει όλες τις αναφορές στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και στα σήματα, καθώς και τυχόν άλλες ενδείξεις που εμπεριέχονται στο υλικό αυτό και αφετέρου ότι δεσμεύεται να συμμορφωθεί με οιαδήποτε επιπλέον ένδειξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, πληροφορία ή περιορισμό, όπως αυτά θα περιέχονται σε κάθε τέτοιο υλικό στο οποίο θα έχει πρόσβαση. Η χρήση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας και της Εφαρμογής διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης και από τους Όρους Χρήσης της Εταιρείας για Διαδικτυακούς Τόπους και Εφαρμογές, καθώς επίσης και από τη Δήλωση Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για Διαδικτυακούς Τόπους και Εφαρμογές της Εταιρείας (Δήλωση Εμπιστευτικότητας). Η Εταιρεία θα προασπίσει στο μέγιστο επιτρεπόμενο εκ του νόμου βαθμό τα Δικαιώματά της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης ποινικής δίωξης.

Εγγύηση και Ευθύνη

Η παρούσα Εφαρμογή και το περιεχόμενό της διατίθενται «ως έχουν» χωρίς οποιασδήποτε μορφής εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οιασδήποτε εγγύησης περί κυριότητας, εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Με τη χρήση της παρούσας Εφαρμογής ο χρήστης αναγνωρίζει ότι αυτή γίνεται αποκλειστικά με δικό του ρίσκο και αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε κόστος σχετίζεται με τη συντήρηση ή επισκευή οποιουδήποτε εξοπλισμού χρησιμοποιεί σε σχέση με την Εφαρμογή και ότι η Εταιρεία δεν θα έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά σχετίζεται με τη χρήση αυτής της Εφαρμογής. Με την πρόσβαση στην Εφαρμογή από τη συσκευή του, ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε ευθύνη από την χρήση ή την κακή χρήση αυτής.

Στο επιτρεπόμενο από τον νόμο όριο, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την χρήση της εφαρμογής κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Η Εταιρεία δεν παρέχει κανένα είδος εγγύησης σχετικά με την πρόσβαση στην, λειτουργία της και δυνατών επιλογών της Εφαρμογής ούτε για το ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι συνεχόμενες και χωρίς λάθη, ότι τυχόν ελαττώματα θα διορθώνονται, ότι η Εφαρμογή και οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πληρούν προκαθορισμένες προδιαγραφές ή κριτήρια απόδοσης ή ποιότητας ή ότι η Εφαρμογή δεν φέρει ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Συνδεσμοί (Links) σε άλλες Εφαρμογές, Δικτυακούς τόπους ή Servers

Η Εφαρμογή δύναται να παρέχει συνδέσμους (links) σε άλλους δικτυακούς τόπους ή εφαρμογές τις οποίες δεν διαχειρίζεται η Εταιρεία ή κάποια από τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες. Οι σύνδεσμοί αυτοί δεν σημαίνουν ότι η Εταιρεία ή οιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτήν εταιρία ασπάζονται, εγκρίνουν, ή χορηγούν τους συνδεδεμένους δικτυακούς τόπους, τις εφαρμογές ή τις πληροφορίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που εμπεριέχονται σε αυτούς, ούτε η Εταιρεία φέρει οιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε εσάς από τη χρήση τέτοιων πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που η Εφαρμογή είναι διαθέσιμη ή προσβάσιμη μέσω άλλων πλατφορμών ή παρόχων, τους οποίους δεν διαχειρίζεται ή/και δεν ελέγχει η Εταιρεία, ο χρήστης θα πρέπει να αποδεχτεί τους Όρους Χρήσης των παρόχων αυτών και να συμμορφωθεί με αυτούς.

Αναρτήσεις

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να παρακολουθεί και να ελέγχει τα μηνύματα που ανταλλάσσονται και δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών ή για οιοδήποτε σφάλμα, δυσφήμιση, συκοφαντία, παράλειψη, ψευδολογία, παραπληροφόρηση, πορνογραφία, αισχρολογία, έκφραση εμπάθειας, κίνδυνο, παρανομία ή ανακρίβεια που πιθανώς εμπεριέχεται σε κάθε τέτοια πληροφορία που ανταλλάσσεται από και προς οποιονδήποτε χρήστη μέσω της Εφαρμογής . Η Εταιρεία θα σεβαστεί κάθε νόμιμη διαδικασία και κάθε τυχόν απόφαση Δικαστηρίου, που θα την διατάσσει να αποκαλύψει την ταυτότητα οιουδήποτε ανεβάζει πληροφορίες ή υλικό κατά παράβαση των παρόντων Όρων. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να αποκαλύψει τέτοιες πληροφορίες σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο για την προστασία δικαιωμάτων, της περιουσίας ή προσωπικής ασφάλειας της Εταιρεία των πελατών της ή του κοινού.

Αν παρ’ όλα αυτά, ο παραλήπτης κάποιου μηνύματος θεωρήσει ότι το μήνυμα που έχει λάβει τον προσβάλλει, έχει το δικαίωμα να στείλει το σχετικό link με μήνυμα στη σελίδα της Lacta στο Facebook (https://www.facebook.com/Lacta) και να ζητήσει να καταργηθεί.

Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με την Εφαρμογή, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μέσω της σελίδας της Εταιρείας στο Facebook (https://www.facebook.com/Lacta).

Προσωπικά δεδομένα

Στο πλαίσιο υλοποίησης της προωθητικής ενέργειας https://www.ailoveyou.gr η MONDELEZ (ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας) και η διαφημιστική της εταιρεία «BOLD OGILVY A.E.E” με έδρα τον Γέρακα (Ημαθίας 10) (ως Εκτελούσα την επεξεργασία) θα τηρήσουν αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών (ήτοι IP address, μήνυμα και url που περιέχει το γραπτό ή/και ηχητικό μήνυμα) τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της λειτουργίας της Εφαρμογής και αποστολής των μηνυμάτων στους παραλήπτες. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών γίνεται βάσει του εννόμου συμφέροντος της Διοργανώτριας ως Υπευθύνου Επεξεργασίας για την λειτουργία της Εφαρμογής κατά τα ανωτέρω, καθώς και για σκοπούς συμμόρφωσης με τις έννομες υποχρεώσεις της MONDELEZ.

Η MONDELEZ και ο Συνεργάτης (BOLD OGILVY) διατηρούν τα αρχεία με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της Eφαρμογής καθώς είναι τα απολύτως απαραίτητα και πρόσφορα για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Tα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την λήξη της δυνατότητας πρόσβασης στην Εφαρμογή. Μετά το πέρας του ως άνω διαστήματος τα πάσης φύσεως προσωπικά δεδομένα των χρηστών που έχουν συλλεγεί στο πλαίσιο χρήσης της Εφαρμογής καταστρέφονται με ασφάλεια, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Πρόσβαση στα ως άνω προσωπικά δεδομένα των χρηστών έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι της MONDELEZ και του Συνεργάτη.

Η παροχή των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων των χρηστών και η επεξεργασία τους αποτελεί αναγκαίο όρο για τη χρήση της Εφαρμογής. Επομένως, εάν οι χρήστες δεν επιθυμούν να τύχουν τα προσωπικά δεδομένα τους της ανωτέρω περιγραφόμενης επεξεργασίας, οφείλουν να μην κάνουν χρήση της εφαρμογής.

Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα και τα δικαιώματα που παρέχονται στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τους λαμβάνοντας σχετικό αντίγραφο, να ενημερωθούν, καθώς και να ζητήσουν τη διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, να εναντιωθούν στην επεξεργασία ή να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων. Παρέχεται επίσης υπό προϋποθέσεις το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων καθώς και δικαίωμα φορητότητας αυτών.

Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων, οι χρήστες της Εφαρμογής μπορούν να επικοινωνήσουν με τη MONDELEZ στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχετικά παράπονά τους ως προς την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τους στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. (www.dpa.gr)

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η MONDELEZ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://eu.mondelezinternational.com/privacy-notice?sc_lang=el-gr&siteId=cjCkWdy0Mn8Cr5icsFFHcQ==

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Σοκολάτες συμβατές με την εφαρμογή:

 1. Lacta Sandwich Cracker

 2. Lacta Sandwich Oreo

 3. Lacta Sandwich Biscotto

 4. Lacta Peanut Caramel

 5. Lacta Αμύγδαλο 

 6. Lacta Oreo White

 7. Lacta Oreo Strawberry

 8. Lacta Oreo

 9. Lacta Oreo Brownie

 10. Lacta 85gr

 11. Lacta 60gr

 12. Lacta 30gr

 13. Lacta Strawberry & Cream

 14. Lacta Lila Pause

 15. Lacta Banoffee

 16. Lacta Triple Chocolate

 17. Lacta Triple Caramel

 18. Lacta Σ’αγαπώ 200g

 19. Lacta Για σένα 200g

 20. Lacta Χρόνια Πολλά 200g

 21. Lacta Μπράβο 200g

 22. Lacta Σ’ ευχαριστώ 200g

 23. Lacta Φουντούκι 

 24. Lacta Double Caramel

 25. Lacta Big Time Oreo

 26. Lacta Big Time Strawberry Cheesecake

 27. Lacta Big Time Caramel Peanut

 28. Lacta White

 

Λυπάμαι που θα σε κρατήσω σε αναμονή αλλά αυτή τη στιγμή έχω πολλή δουλειά. Θα ήθελες να δοκιμάσεις σε λιγάκι; Υπόσχομαι να σου γράψω ένα γράμμα που θα σε αποζημιώσει.

Ευχαριστώ για την κατανόηση.

Με αγάπη,

ΑΙ Love You